Akti komore

STATUT KOMORE

STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Otvori Pdf

MAKSIMALNO DOZVOLJENE CIJENE

ZA STOMATOLOŠKE USLUGE U PRIVATNOJ PRAKSI NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH

Otvori CJENOVNIK

Otvori DOPUNU CJENOVNIKA

PRAVILNIK

O KRITERIJIMA I POSTUPKU IZDAVANJA MIŠLJENJA O OPRAVDANOSTI IZDAVANJA, PRODUŽENJA ILI ODUZIMANJA ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE PRAKSE U OBLASTI STOMATOLOGIJE, TE POČETKA I PRESTANKA RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA, SA POZICIJE I OČUVANJA PROEFESIJE KOJU ZASTUPA, KAO I OBAVLJANJA DOPUNSKOG RADA DOKTORA STOMATOLOGIJE

Otvori Pdf

PRAVILNIK O NAČINU OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA NAZIVA PRIVATNE PRAKSE

Stomatološka komora FBiH

Otvori PRAVILNIK

Otvori DOPUNU PRAVILNIKA

PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANOVA KOMORE

Pravilnik o stručnom usavršavanju članova Komore

PRAVILNIK O SADRŽAJU I IZGLEDU REGISTRA LICENCIRANIH ČLANOVA

ČLANOVI STOMATOLOŠKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINEKAO I ČLANOVA STOMATOLOŠKIH KOMORA KANTONA

Otvori Pdf

PRAVILNIK O PROVOĐENJU STRUČNOG NADZORA

STRUČNI NADZOR U OBLASTI STOMATOLOGIJE

Otvori Pdf

CJENOVNIK USLUGA SKFBiH

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf