Akti komore

STATUT

STATUT STOMATOLOŠKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Otvori Pdf

CJENOVNIK

MAKSIMALNE DOZVOLJENE CIJENE STOMATOLOŠKIH USLUGA U PRIVATNOJ PRAKSI NA PODRUČJU FEDERACIJE BiH

Otvori Pdf

Cjenovnikdopuna

PRAVILNIK

o kriterijima i postupku izdavanja mišljenja o opravdanosti izdavanja, produženja ili oduzimanja odobrenja za obavljanje poslova privatne prakse u oblasti stomatologije, te početka i prestanka rada zdravstvenih ustanova, sa pozicije i očuvanja proefesije koju zastupa, kao i obavljanja dopunskog rada doktora stomatologije

Otvori Pdf

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU
OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA NAZIVA PRIVATNE PRAKSE

Otvori Pdf

PRAVILNIK

O NAČINU OGLAŠAVANJA I NAČINU ISTICANJA

NAZIVA PRIVATNE PRAKSE

Otvori Pdf

PRAVILNIK

o sadržaju i izgledu registra licenciranih članova
Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine,
kao i članova stomatoloških komora kantona

Otvori Pdf

PRAVILNIK

o provođenju stručnog nadzora u oblasti stomatologije

Otvori Pdf

PRAVILNIK

O STRUČNOM USAVRŠAVANJU ČLANOVA KOMORE

Otvori Pdf