O Komori

Komora je osnovana 20.06.2000. godine u Sarajevu, Rješenjem Kantonalnog Suda u Sarajevu, dana 08.03.2013. godine, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o stomatološkoj djelatnosti, uskladila je svoje poslovanje i promjenila naziv.

 

Komora liječnika-doktora stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine, mijenja naziv u

„STOMATOLOŠKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“

Predsjednik Komore,   prim.dr. Mirsad Tokić. 

Potpredsjednici Komore,

 • prim.dr. Marinko Grgić
 • prim.dr Feriza Mandilović.

 

Predsjednik Upravnog odbora Komore Prim.dr Haris Demirović

Predsjednik Upravnog odbora strukovnog razreda zubnih tehničara Komore Lejla Rajkić , zubni tehničar

Predsjednika Upravnog odbora strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara Komore Nerisa Kadić, stomatološka sestra –tehničar.

Sekretar

Dijana Sadiković, dipl.iur

Voditelj ureda  predsjednika i podpredsjednika, finansije

Remza Sladić

Odnos  s javnošću, edukacije:

Adi Muhić, bac.polit.

Upravni odbor :

 • Predsjednik Prim. dr. Haris Demirović
 • 1. prim.dr. Nudžejma Čengić – Kanton Sarajevo ,
 • 2. dr. Tamara Perić – Kanton Sarajevo
 • 3. dr. Dajana Čolić – Kanton Tuzla,
 • 4. dr. Nedim Hadžiefendić – Kanton Tuzla,
 • 5. prof.dr.sc.prim Edin Selimović – Zeničko-dobojski kanton,
 • 6. dr. Sanja Ilhana Obralić – Učambarlić – Zeničko-dobojski kanton,
 • 7. prim.dr. Adila Muminagić Pašić – Hercegovačko-neretvanski kanton,
 • 8. Prim.doc.dr.sci Zdenko Šarac – Hercegovačko-neretvarnski kanton,
 • 9. dr. Alen Kabiljagić – Unsko-sanski kanton;
 • 10. dr. Afan Halilagić – Unsko-sanski kanton,
 • 11. dr. Pavle Buzuk – Srednjebosanski kanton,
 • 12. dr. Branko Zadro – Zapadnohercegovački kanton,
 • 13. dr. Abdulah H. Ibrišević – Posavski kanton,
 • 14. dr. Sanja Pavić Bilić – Kanton 10,
 • 15. dr. Amil Kamenica – Bosansko podrinjski kanton

Predsjednik Upravnog odbora strukovnog razreda zubnih tehničara Komore Lejla Rajkić, zubni tehničar

Predsjednika Upravnog odbora strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara Komore Nerisa Kadić, stomatološka sestra –tehničar.

Upravni odbora Strukovnog razreda zubnih tehničara:

 • Lejla Rajkić , predsjednik
 • Faris Masnik – Zenica,
 • Ivanka Jurčević – Tomislavgrad,
 • Ešref Alibegović – Tuzla,
 • Almira Haznadar – Mostar,
 • Antonio Perković – Busovača,
 • Ružica Grbavac – Ljubuški,
 • Alen Hrustanović – Bihać,
 • Ademir Pamukčić – Orašje,
 • Edina Planić – Goražde,

Upravni odbor Strukovnog razreda stomatoloških sestara-tehničara

 • Nerisa Kadić, predsjednik
 • Begzada Saletović – Tuzla,
 • Svjetlana Bulat – Sarajevo,
 • Dražana Planinić – Mostar,
 • Aida Bubalo – Livno,
 • Edin Papračanin – Goražde,
 • Esma Šečić – Bugojno,
 • Emina Arifović – Bihać,
 • Amela Kobić Zahirović – Zenica.

Nadzorni odbor

 • prim. doc. dr. sc. Mirjana Duspara , predsjednik;
 • prim.dr. Šemsa Bašović ,
 • dr. Amela Kurtović ,
 • prof.dr.sci Faris Fočo ,
 • Begović Jasmina, stomatološka sestra

Suda časti prvog stepena Komore predlažu se:,

 • predsjednik Prim.dr. Hajrija Mujkić ,
 • dr. Zlatko Ilić ,
 • dr. Adnan Hadžialijagić ,

Visoki suda časti drugog stepena Komore

 • Predsjednik Prof.dr.sci.prim Lejla Ibrahimagić-Šeper ,
 • prim.dr. Romana Jelavić,
 • dr.Fehrat Ašćerić ,

Tužioc Komore

dr. Dženan Balić

Branioc Komore

dr. Dumpor Senad

Odbor za stomatološku etiku i deontologiju:

 • predsjednik prim.dr. Nedim Sulejmanagić ,
 • dr. Rejhan Mujagić
 • dr.Husein Zehić
 • dr.Ervina Mustajbegović Lakišić
 • dr.Nadina Begić

Odbor za stručna pitanja:

predsjednik.dr. Suzana Hadžialagić , članovi:

 • dr. Jadranka Semunović
 • dr. Anisa Hajro
 • dr. Emira Novokmet
 • dr.Jasminka Guska

Odbor za stručno usavršavanje:

 • predsjednik prof.dr. Halid Sulejmanagić,
 • prim.dr. Alma Salihović Kečo ,
 • dr. Velida Glumčević ,
 • dr. Lejla Kojić ,

Odbor za staleška pitanja i privatnu praksu:

 • predsjednik prim.dr. Bruno Buzuk ,
 • dr. Nedžad Tahmiščija
 • dr. Sumedina Balvanović
 • dr. Samira Smajlagić
 • dr. Aladin Felić

Odbor za obavljanje stručnog nadzora nad radom stomatoloških radnika:

 • Predsjednik dr. Adnan Demirović ,
 • prim.dr. Rusmira Fazlić- Imamović ,
 • prim.dr. Nermina Kamenica ,
 • dr. Alija Mahinić ,
 • dr. Zlata Hrnčić ,

Odbor za obavljanje vještačenja:

 • predsjednik dr. Amer Huskanović ,
 • dr. Belma Brkanić ,
 • dr.sci.prim. Emsudina Deljo ,
 • mr.sci.prim Belma Husarić ,

Odbor za ekonomsko-finansijska pitanja:

 • predsjednik dr. Ivana Ilić ,
 • dr. Samra Ihtijarević Trtak ,
 • dr. Lejla Lizde ,
 • dr. Alisa Suljić ,

Odbor za administrativna pitanja:

 • predsjednik dr.sci.doc. prim Musa Trolić Ines
 • dr. Murisa Halilović Zolotić ,
 • dr. Salem Jusić ,
 • dr. Emina Golić ,