Stomatološke sestre – tehničari

Izjava o poštivanju etičkih i deontoloških načela

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

Potrebni dokumenti za Učlanjenje

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

Potrebni dokumenti za Učlanjenje

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

Zahtjev za izdavanje Licence za stomatološka sestra-tehničar

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf