Stomatološke sestre – tehničari

POTREBNI DOKUMENTI ZA UČLANJENJE

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE LICENCE ZA STOMATOLOŠKA SESTRA-TEHNIČAR

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

ZAHTJEV ZA OBNOVU LICENCE

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf

IZJAVA O POŠTIVANJU ETIČKIH I DEONTOLOŠKIH NAČELA

Stomatološka komora FBiH

Otvori Pdf