Organizacija Stomatološke komore FBiH

PREDSJEDNIK KOMORE
Prim. dr. Edin Muhić, Sarajevo

PODPREDSJEDNICI KOMORE
- prim.dr.Ismeta Strujić, Sarajevo
- prim.dr. Bruno Buzuk,Vitez

TEHNIČKI SEKRETAR
Remza Sladić

UPRAVNI ODBOR
Predsjednik, prim.dr. Mirjana Duspara, Tuzla
Članovi:
- dr. Šenol Bejtula –Kanton Sarajevo,
- dr- Tokić Mirsad, Kanton Sarajevo;
- dr. Šemsa Bašović, Kanton Sarajevo,
- prim.dr. Sanjin Ćatović,Gračanica, Tuzlanski kanton;
- Prof.dr. sc. Lejla Ibrahimagić- Šeper, Zenica, Zeničko-dobojski kanton;
- Prim.dr. Šemso Hodžić, Zavidovići, Zeničko-Dobojski kanton;
- dr. Marinko Grgić, Kiseljak, Srednjebosanski kanton;
- Mr.sci.dr. Bajro Sarić, Mostar, Hercegovačko-neretvanski kanton;
- Prim.dr. Slavko Musa; Hercegovačko-neretvanski kanton;
- Prim.dr. Kimeta Mujadžić, Bihać, Unsko-sanski kanton;
- Prim.dr. Haris Toromanović, Cazin, Unsko- sanski kanton;
- Prim.dr. Anka Šaravanj, Široki brijeg, Zapadno-hercegovački kanton;
- Prim.dr. Alija Jerlagić, Livno, Kanton 10;
- dr. Belma Ibrišević, Orašje, Posavski kanton;
- dr. Medo Žigović, Prača, Bosansko-podrinjski

NADZORNI ODBOR
- Haris Demirović, predsjednik; Sarajevo
članovi:
- dr. Jasmina Hadžić-Kurtanović
- Prim.dr.Nermina Kamenica, Goražde
- dr.Selma Šehidić, Tuzla

SUD ČASTI PRVOG STEPENA KOMORE:
Predsjenik prim.dr. Dijana Salihagić, Sarajevo
članovi:
- dr. Ferdo Boras, Ljubuški
- dr. Tarik Ćatić, Bugojno

VISOKI SUD ČASTI DRUGOG STEPENA
Predsjenik, Dr.sci.prim. Edin Selimović, Zenica,
članovi:
- prim.dr.Tomislav Udovičić,Mostar
- dr. Rejhan Mujagić, Bihać

TUŽIOC KOMORE
- prim.dr.Aida Rustemović, Zenica

BRANIOCI KOMORE
- Prim.dr.Edina Duraković,Mostar

ODBOR ZA STOMATOLOŠKU ETIKU I DENOTOLOGIJU
- predsjednik. dr. Zuban-Koradžić Samra, Sarajevo
članovi:
1. dr. Međedović Eida, Mostar
2. Mr.sc.prim.dr. Šarac Zdenko,Mostar
3. dr. Nihad Čehajić, Gračanica
4. Prim.dr.Ismet Dizdarević, Bihać

ODBOR ZA STRUČNA PITANJA
- predsjednik. dr. Imamović Nedžad, Mostar,
članovi:
1. dr. Esad Vejsilović, Sarajevo
2. dr.Zlatko ilić, DZ Sarajevo
3. dr. Avdo Babović, Srebrenik
4. dr. Nedim Sulejmanagić, Sarajevo

ODBOR ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE
- Predsjednik, prof.dr. Halid Sulejmanagić
članovi
1. Prim.dr. Adila Muminagić-Pašić, Mostar
2. dr. Amela Karić-Hajduk, Sarajevo
3. dr. Ediba Avdić, Srebrenik

ODBOR ZA STALEŠKA PITANJA I PRIVATNU PRAKSU
predsjednik. dr. Mesud Kabilajgić, Bosanska Krupa
članovi:
1. dr. Nihad Čehajić, Gračanica
2. Mesihović Dženana, Sarajevo
3. dr. Ivona Musa-Leko, Mostar
4. dr.Amela Tučić, Tuzla

ODBOR ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA NAD RADOM STOMATOLOŠKIH RADNIKA:
predsjednik. i članovi:
1. dr. Nedžad Tahmiščija, Sarajevo
2. prim.dr. Feriza Mandilović,Sarajevo
3. mr.sci.dr. Emsudina Deljo,Goražde
4. dr. Dragan Popovac, Mostar

ODBOR ZA OBAVLJANJE VJEŠTAČENJA
predsjednik.prim.dr. Slavko Musa,Mostar i članovi:
1. dr. Amela Brčkalija, Sarajevo,
2. dr. Hatidža Šehović-Fočo, Sarajevo
3. dr. Azra Ibrahimpašić, Bihać

ODBOR ZA EKONOMSKO-FINANSIJSKA PITANJA
predsjednik.prim.dr.Ferid Alić,Zenica i članovi.
1. dr. Rusmira Fazlić, DZ Sarajevo;
2. dr. Sanja Kurtović-Trivun,Mostar;
3. dr. Jadranka Pozderac, DZ Banovići
4. dr. Goran Pehar,Čapljina

ODBOR ZA ADMINISTRATIVNA PITANJA
predsjednik. dr. Senad Dumpor,Mostar
članovi:
1. dr.Husejin Zehić, DZ Živinice
2. dr. Nermina Somun, DZ Banovići
3. dr. AlmaTobudić,DZ Tuzla
4. dr. Dženan Balić, DZ Mostar

Upravnoi odbora Strukovnog razreda zubnih tehničara
predsjednik Mujkanović Zlatan
članovi: 
1. Samir Bešić
2. Sanela Nuhanović
3. Damir Suljević
4. Emir Hodžić

Upravni odbora Strukovnog razreda stomatoloških sestara- tehničara
predsjednik Zejneba Čaušević
članovi:
1. Jasmina Begović,
2. Jasna Kapo,
3. Marija Sanje

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore