MAKSIMALNE CIJENE POVEČANE ZA 20%

Odluku o povecanju Maksimalno dozvoljenih cijena stomatoloskih usluga u privatnoj praksi. Ovom odlukom povecavaju se Maksimalno dozvoljenje cijene stomatoloskih usluga u privatnoj praksi za 20%. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Odluku možete skinuti ovdje
 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore