Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a


Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a (Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators) čije sjedište je u Bruxellesu.

FEDCAR je tjelo koje služi za donošenje evropskih zakona te regulisanje, registraciju i nadzor u stomatologiji. Generalna skupština FEDCAR-a bit će održana 12. maja u Sarajevu.

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore