PODRŠKA SINDIKATU DOKTORA STOMATOLOGIJE I DOKTORA MEDICINE


PODRŠKA SINDIKATU DOKTORA STOMATOLOGIJE I DOKTORA MEDICINE Cijeli dokument pogledajte ovdje

Stomatološka komora FBiH iako nema nikakvu direktnu komunikaciju u procesu pregovaranja oko donošenja i potpisivanja Kolektivnog ugovora za doktore stomatologije i medicine sa Vladom, podržava sve odluke i aktivnosti Sindikata doktora stomatologije i doktora medicine, uključujući štrajk i sve njegove odredbe.

Stomatološka komora FBiH podržava nastojanje svih kolega i kolegica u poboljšavanju i nastojanju da se uslovi rada i zvanje zdravstvene struke dignu na častan nivo.

PREDSJEDNIK KOMORE
Prim.dr. Mirsad Tokić

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore