PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“


PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I   TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“

 

MJESTO  I VRIJEME ODRŽAVANJA:

Sarajevo, 03.10.2015. godine, Poslovni centar UNITIC, Fra Anđela Zvizdovića 1. Sarajevo

PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I TERAPIJI

08:00 – 09:00 REGISTRACIJA učesnika

09:15 – 09:30  Pozdrav i uvodna riječ: ANUBiH                          
Pozdravna riječ: Stomatološka komora FBiH

09:30 – 09:50  Osvrt na trendove malignih neoplazmi u Federaciji BiH, u periodu 2004-2014. godine                                 
Prim. dr. Željko Ler – Zavod za javno zdravstvo FBiH, Sarajevo

09:50 – 10:10   Protokol za dijagnozu i terapiju oralne leukoplakije i eritroplakije                           
Prof. dr. Faruk Arifhodžić – Kuwajt

10:10 – 10:30   Protokol u dijagnozi oralnog lihen planusa (OLP) i oralne lihenoidne reakcije (OLR)
Prof. dr. Ana Cekić – Arambašin, Zagreb

10:30 – 10:50  Uloga humanih papiloma virusa u orofaringealnim karcinomima                           

PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“
Prof. dr. Vanja Boras – Vučićević, Stomatološki fakultet Zagreb

10:50 – 11:10   Patohistološka dijagnostika premalignih i malignih lezija oralne sluznice                          
Prof. dr. Svjetlana Radović, Medicinski fakultet Sarajevo

11:10 – 11:30   Radiodijagnostika tumora glave i vrata                          
Akademkinja, prof. dr. Lidija Lincender – Cvijetić, ANUBiH, Sarajevo

11:30 – 11:50   Uloga stomatologa u detekciji oralnih malignoma                        
Prof. dr. Halid Sulejmanagić, Stomatološka komora FBiH

12:00 – 13:00   PAUZA

13:00 – 13:20  Karcinom usne šupljine – kada samo ekscizija tumora?                        
Prof. dr. Mišo Virag, FRCS – Klinika za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju KB Dubrave, Zagreb

13:20 - 13:40   Neurovaskularni infrahioidni režanj za voljnu kontrakciju jezika                           
Prof. dr. Tarik Mašić – KCU Sarajevo, Klinika za maksilofacijalnu hirurgiju

13:40 – 14:00   Funkcionalna plastično rekonstruktivna kirurgija usne šupljine i orofarinksa                         
Dr. sc. Krešimir Gršić – Središnji  institut za tumore, KB „Sestre milosrdnice“, Zagreb 

14:00 – 14:20   Hemoradioterapija tumora glave i vrata                       
Doc. dr. Nermina Kantardžić – KCU Sarajevo

14:20 – 14:40 Prevencija i liječenje oralnih komplikacija radio(kemo)terapije u području glave i vrata                          
Akademik, prof. dr. Berislav Topić – ANUBiH, Sarajevo

14:40 – 15:00   Stomatolog, član onkološkog tima u radio(kemo) terapije u području glave i vrata                           
Prof.dr. Ivan Alajbeg – Stomatološki fakultet, Zagreb

15:00 – 15:30   Rasprava i preporuka

PRIJAVA  učesnika na telefon Komore 033 20 30 75  je obavezna i traje do popune mjesta, a najkasnije do 01.10.2015. godine

KOTIZACIJA u iznosu od 60,00KM , za članove Stomatolške komore Federacije BiH, uplaćuje se na račun Stomatološke komore FBiH, broj. 161 00000 180 500 62, odmah po prijavi, uplatnice dostaviti pri registraciji.

Naplata kotizacije na licu mjesta NEĆE BITI ORGANIZOVANA.

Stomatološka komora FBiH  BODUJE Edukaciju sa 12 BODOVA

OBAVEZNO ponijeti članske kartice , bez kojih se neće moći izvršiti regitracija učesnika.

NAPOMENA: Ukoliko se niste prijavili za Newsletter, isto možete  uraditi na našoj web stranici. Samom prijavom pored elektronske pošte  koju šaljemo mjesečno,  dobivate i 2 boda za godinu kao vid edukacije.

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore