Saopštenje ZA ODRŽAVANJE SVJETSKOG DENTALNOG KONGRESA FDI U BANGKOKU


Ovim putem Vas obavještavamo da Stomatološka komora FBiH  intenzivno i svakodnevno prati organiziranje   ovogodišnjeg  FDI - Svjetskog dentalnog kongresa u Bangkoku – Tajlandu krajem mjeseca septembra. Radi   najnovijih terorističkih događaja i napada u Bangkoku, preporučamo da provjeravate informacije koje Ministarstvo   vanjskih poslova  Bosne i Hercegovine ažurno vodi na svojoj web stranici.  

www.mvp.gov.ba/konzularne_informacije/sta_konzul_moze_uciniti_za_vas/?id=17675 

Stomatolška komora FBiH  zatražila je pojašnjenje i provjeru sigurnosnih aspekata održavanja svjetskog   kongresa. Od FDI-a je zaprimljena obavijest, iz koje je vidljivo da će se kongres održati bez obzira na događaje u Bangkoku (obavijest u prilogu).    

Stomatološka komora FBiH  skreće pažnju na nužnost poduzimanja svih mjera koje su potrebne za navedeno   putovanje, no kako je cjelokupna procjena sigurnosne situacije neizvjesna, svatko mora lično procijeniti rizik   putovanja u Bangkok. 

Pročitajte saopštenje  FDI-a!

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore