Obavještenje o dostavi prijedloga za dodjelu počasnog zvanja Primarijus

U skladu sa članom 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) te Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12) Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori stomatologije specijalisti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

- najmanje 10 godina rada u svojstvu specijaliste, a nakon položenog specijalističkog ispita,
- najmanje 10 objavljenih stručnih radova;
- praktičan doprinos u unapređenju zdravstvene zaštite,
- učešće u radu stručnih sastanaka simpozija i kongresa ( predavanje,poster prezentacije i sl) iz područja svog rada u zemlji i inostranstvu;
- učešće u radu nadležne federalne komore (rad u odborima i komisijama);
- provođenje u svom radu pravila-kodeksa medicinske etike i deontologije,
- uspješni rezultati na stručnom usavršavanju.

Pravo učeća imaju i doktori stomatologije-specijalisti koji nemaju objavljene stručne radove, ali imaju 20 godina specijalističkog staža, aktivno učestvuju u radu nadležne federalne Komore, tj članovi su nekog odbora ili komisije u komori, provode u svom stručnom radu pravila-kodeksa medicinke etike i deontologije, te stručno se usavršavaju.

Prijedlog za dodjelu naziva primarijus podnosi poslodavac kod kojeg je zaposlen doktor stomatologije specijalista. Prijedlog sadrži sljedeće:

- lične podatke kandidata,
- ovjerenu fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
- ovjerenu fotokopiju o položenom stručnom ispitu,
- ovjerenu fotokopiju o položenom specijalističkom ispitu,
- dokaz o desetogodišnjem radnom iskustvu u zvanju specijaliste,
- mišljenje nadležne federalne komore,
- mišljenje udruženja specijalnosti kojem kandidat pripada, ukoliko je isto formirano,
- iscrpno obrazloženje o uspješnosti desetogodinjeg rada kandidata u svojstvu specijaliste,
- podatke o objavljenim stručnim radovima, kao i izvodi iz časopisa u kojim su radovi objavljeni,
- iscrpno obrazloženje o doprinosu u unapređenju zdravstene zaštite izdato od stručnog vijeća ustanove u kojoj kandidat radi ili sam kandidat iscrpno obrazloži,
- mišljenje etičkog komiteta zdravstvene ustanove o kandidatu za dodjelu naziva primarijus u pogledu primjene pravila
– kodeksa medicinske etike i deontologije, odnosno izjava poslodavca, kao i potvrda nadležne federalne komore iz oblasti zdravstva da kandidatu nisu izrečene kazne zbog kršenja etičkih principa struke u zadnjih 5 godina,
- iscrno obrazloženje o uspješnoti na stručnom usavršavanju,
- stručna biografija kandidata.

U skladu sa članom 6. Pravilnika o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12), objedinjene prijedloge, poslodavac kod kog je zaposlen doktor stomatologije specijalista, dostavlja Federalnoj stomatološkoj komori, najkasnije do 15.02.2017. godine kako bi iste sa svojim mišljenjem mogli uredno i na vrijeme dostaviti u Federalno ministarstvo zdravstva.

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore