OBAVJEŠTENJE Članovima Komore

Upravni odbor je donio odluku da svaki doktor stomatologije koji se prijavi na E-Newsletter, dobiva 2 boda godišnje.

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore