Stomatološka komora FBiH
Adresa:
Antuna Hangija (do br. 3)
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 33 20 30 75
Fax: +387 33 20 30 75

Info: Transakcijski racun broj 161 00000 18050062 Riffeisen bank info@stomatoloskakomora.ba

 

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore