CED Izvještaj za medije 27. novembar 2013

EUROPSKI STOMATOLOZI IZABBRALI NOVI UPRAVNI  ODBOR, AŽURIRALI POLITIKU O DENTALNOM AMALGAMU I POZDRAVILI USVAJANJE REVIDIRANE DIREKTIVE O PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA

Predstavnici zemalja članica CED-a i organizacije posmatrači su se sastali u Briselu, Belgija 22. novembra 2013. godine na redovnoj, šestomjesečnoj Generalnoj sjednici, kojom presjedava predsjednik dr. Wolfgang Doneus. Vijeće europskih stomatologa (CED) je europska neprofitna asocijacija koja predstavlja preko 340,000 stomatologa iz preko 32 nacionalne stomatološke asocijacije i komore iz 30 europskih zemalja. Ključni ciljevi ove asocijacije su da promoviše visoke standarde oralnog zdravlja i efikasne prakse koje se fokusiraju na sigurnost pacijenata i profesionalizam u cijeloj Europi, što uključuje i redovne kontakte sa drugim eurpopskim organizacijama i EU institucijama.

Više...
 
Odgovor Federalnog ministarstva zdravstva Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo

Odgovor Federalnog ministarstva zdravstva Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo. OVDJE!

 
OBAVJEŠTENJE!
Svi pravilnici doneseni na Skupštini Stomatološke komore Federacije BiH, 11.10.2013. godine su objavljen  u "Službenim novinama Federacije BiH", broj 95/13 . Napominjemo da su isti odobreni od strane Federalnog Ministarstva zdravstva, i odnose se na sve doktore stomatologije u Federaicji BiH, bez obzira u koju komoru su učlanjeni.
 
OBAVIJEST FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

OBAVIJEST FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA ovdje!

Ažurirano
 
PRAVILNIK O LICENCI

Objavljeno u "Sl. novinama FBiH", broj 82/13. Stupio na snagu 31.10.2013.

Download ovjde!

 
Obvezan marketing za vašu ordinaciju

Kolumna Sally McKenzie

Najvažniji alat za promoviranje vaše ordinacije je marketing. Uvjerljivo najučinkovitije sredstvo da bi izdvojili svoju ordinaciju od ostalih. To je jedinstveni način koji nitko ne može kopirati. Što je to? To ste vi. Vi ste najvažniji marketinški alat u ordinaciji bez obzira bili vi stomatolog, higijeničar, asistent, koordinator rasporeda ili poslovni menadžer.

Više...
 
Odgovor SKFBiH, Ministru zdravstva dr. Lokmiću

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO
N/r Ministra dr. Eldan Lokmić

PREDMET: Odgovor na Inicijativu za izmjenu i dopunu

Odluke o utvrđivanju većeg obima zdravstveno prava, kao i osnovama, kriterijima i mjerilima za ugovaranje po  osnovu obaveznog osiguranja sa zdravstvenim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo (Odluka, Službene novine KS Br. 37/09) Stomatološka komora Federacije Bosne i Hercegovine podržava Inicijativu i prijedlog  J.U. Dom zdravlja Kanton Sarajevo ali predlažemo da broj osoba/stanovnika po jednom polivalentnom timu umjesto predoženih 3500 bude 2500 osoba/stanovnika.

Više...
 
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE FEDERACIJE BiH
PRAVILNIK O STRUČNOM USAVRŠAVANJU DOKTORA STOMATOLOGIJE FEDERACIJE BiH - Download ovdje!
 
UPOZORENJE
Dana 23.10.2013. je objavljen „Pravilnik o načinu oglašavanja i načinu isticanja naziva privatne prakse“, u dokumentima za download AKTI KOMORE.  
Primjena istog počinje 7 dana po objavi na web stranici!
 
FEDCAR- obaviještenje o upotrebi žive u amalgamima

Dragi dr. Muhić, 

Za slučaj da već niste upoznati s tim, obaviještavamo vas da je Europska Komisija prošle sedmice sa par mjeseci kašnjenja lansirala konsultacije o upotrebi žive u dentalnim   amalgamima. Sa osvrtom na nacrt izvještaja pripremljen od strane naučnog komiteta koji savjetuje Europsku Komisiju, takozvani SCHER. 

Više...
 
Druga obavijest Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH

Shodno informaciji Komore doktora stomatologije Republike  Srpske da postoji  sumnja da se  u maloprodajnom  lancu i ordinacijama  nalazi neispravno medicinsko  sredstvo  ,,Disposable  Syringe, steiilne Sprice od 2 ml" proizvodada  sproveta Agencija za lijekove i medicinska  sredstva (u daljnjem tekstu: Agencija) Vas  obavijestava  o sljedecem: 

Kako se radi o sterilnim medicinskim  sredstvima,  Agencija je u skladu sa svojim  nadleZnostima  obavijestila maloprodajne iveleprodajne objekte da povuku  sterilne Sprice od  2ml iz prometa,  do provjere  kvaliteta  istih.

Utvrđeno  je da se radi o sterilnim Spricama bez igle, proizvodača   Supplies" Co.Ltd, koje je upisano u Registar medicinskih sredstava i koje se u prometu  u  našoj državi naliazi već  duže vrijeme, bez prijavljenih nedostataka, vezanih za kvalitet  proizvoda.  Kvalitet  i sterilnost pomenutog  medicinskog sredstva nije upitna, tako da ne postoji osnovna sumnja koja bi onemogućila distribuciju gore pomenutog medicinskog sredstva.

 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM