Audijencija kod predsjednika Republike Makedonije

 
Povodom sastanka članova K4 Komora koji se održao u Skoplju, Makedoniji 30.01.2014. godine, delegacije Stomatološke komore FBiH, Hrvatske komore dentalne medicine, Slovenske zdravniške zbornice su dočekane od strane domaćina Stomatološke komore Republike Makedonije.  
Ažurirano
Više...
 
Obavještenje


U skladu sa članom 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) te Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12), Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori stomatologije specijalisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:
Ažurirano
Više...
 
Stav Svjetske zdravstvene organizacije-Pismo za članove FDI

Drage kolege, Kao što već možda znate, dr. Poul Erik Petersen se povukao sa svoje pozicije šefa Programa za oralno  zdravlje  pri  Svjetskoj  zdravstvenoj  organizaciji  (SZO),  Ženeva.  SZO  se  suočava  sa drastičnim rezovima budžeta  i  koristi  priliku  da  povuče  tu  poziciju.  Kao  posljedica,  od  januara 2014. godine neće postojati predstavnik za oralno zdravlje u sjedištu SZO.

Jedna od ključnih misija SZO je da donosi preporuke i upute koje su iznimno cijenjene od strane državnih  zdravstvenih  institucija.  Tako  da bi  nestanak  stručnog  savjetnika  za  oralno  zdravlje  u SZO mogao ozbiljno uticati na buduće ciljeve i politike na našim državnim nivoima.
Ažurirano
Više...
 
Federalno Ministarstvo Zdravstva - Odgovor na akt

Federalno Ministarstvo Zdravstva - Odgovor na akt. Download ovdje!

Ažurirano
 
Obavijest za javnost
U „Dnevni avaz“ od petak, 10. Januar/siječanj 2014.god., objavljen  je tekst pod nazivom „Privatnim stomatolozima zabranjeno reklamiranje !“. 
 
U kontekstu navedenog teksta, Stomatološka komora Federacije BiH, daje slijedeće obaviještenje za javnost:  Zbog učestalih pojava stvaranja nelojalne konkurencije kroz neprimjereno reklamiranje stomatološke privatne prakse putem printanih i elektronskih medija, internetom i sl., a u skladu sa zakonskim propisima i drugim aktima   koji reguliraju oblast zdravstva, ukazala se potreba za uređivanje oblasti  načina oglašavanja i isticanja naziva privatne stomatološke prakse, zabranom reklamiranja na način propisan odredbama Pravilnika o načinu oglašavanja i načinu isticanja naziva privatne prakse.
Više...
 
Pravilnik o uvjetima za obavljanje privatne prakse

Pravilnik o  uvjetima za obavljanje privatne prakse. Objavljeno u Sl. novinama FBiH 30.12.2013. god br. 104/13. Download ovdje!

Ažurirano
 
Čestitka za Novu 2014. godinu

Poštovane kolegice i kolege, 

Pred kraj ove 2013. godine, za koju možemo reći da je bila teška za sve nas, kao predsjednik Komore koje ste članovi, vam se iskreno želim zahvaliti na povjerenju i podršci koju ste nam pružili u proteklom periodu. 

Više...
 
Pismo predsjednika FDI 2013
Dragi članovi, kolegice i kolege, Cilj ovog pisma jeste da vas informišem o nedavnim dešavanjima i napretku koji je ostvaren od našeg  posljednjeg sastanka u Istanbulu. U 2013. godini FDI je nastavio svoju uzlaznu putanju, ostvario tako uticaj na međunarodne politike  u  zdravstvu  i  okolišu,  poboljšavao  međusobne  odnose  sa  partnerskim  organizacijama,  postigao  konkretne ciljeve kroz dobro osmišljene programe oralnog zdravlje, održavajući tako svoj uticaj među  ključnim ciljnim skupinama i stabilnu finansijsku situaciju u ovim teškim ekonomskim uslovima.
Više...
 
CED info 2013

Dobrodošli na cetvrto izdanje CED Info-a u 2013. godini. Ovo izdanje je podijeljeno u dva dijela: prvi sadrži novosti o temama u EU koje su relevantne za stomatološku profesiju i drugi dio koji se bavi uopcenim informacijiama vezanim za EU politike. Download ovdje!

Ažurirano
 
SAD potpisale sporazum koji "podržava uoptrebu amalgama"
ADA zadovoljna rezultatima Globalnog sporazuma o živi
 
Washington- Asocijacija je pohvalila odredbe vezane za javno zdravstvo donesene međunarodnim sporazumom koji "podržava korištenje amalgama kao izdržljivog, sigurnog i efikasnog materijala za ispun". SAD su prihvatile i potpisale sporazum 6. novembra   pridružujući se time namjeri država potpisnica da se ovaj zakonski obavezujući sporazum i   provede.  Predstavnici Američke vlade su potpisali Minamata konvenciju o živi i predali dokumente   o prihvatanju i provedbi Konvencije što je i potvrđeno na web stranici vlade (http://  www.state.gov/r/pa/prs/ps/2013/11/217295.htm).
Više...
 
Odgovor Stomatološke komore FBiH Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Predmet: Odgovor na zahtjev za informacijama 
Veza: Vaš akt broj 10-07.56-6480/13 

Po osnovu vašeg zahtjeva za ustupanjem informacija od strane Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine a koji podrazumijeva informacije koje sadrže lične   podatke članova Komore, obratili smo se Agenciji za zaštitu ličnih podataka u BiH za mišljenje.

Više...
 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM