CED IZVJEŠTAJ 25.07.2014

Vijeće Europskih stomatologa (CED) 12. septembra 2014. godine slavi Europski Dan oralnog  zdravlja.  Ove godine će se Dan oralnog zdravlja fokusirati na temu; "Oralno zdravlje i dijabetes". Diabetes mellitus je sindrom abnormalnog metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina što rezultira akutnim i hroničnim komplikacijama zbog potpunog ili djelomičnog nedostatka inzulina. To je  oboljenje sa pratećim oralnim komplikacijama koje mogu biti u obliku gingivitisa, parodontoze,  karijesa, disfunkcije pljuvačnih žlijezda, bolesti oralne sluznice, oralne infekcije i oro­facijalni  senzorni poremećaji. 
Više...
 
Dopis Stomatološke komore FBiH

Poštovani članovi Komore,  Obraćamo Vam se povodom dopisa koji je Stomatološka komora Kantona Sarajevo uputila domovima zdravlja Kantona Sarajevo a isti možete pogledati u prilogu. Obzirom na nelogičnost, nesuvislost i nadasve nezakonitost predmetnog zahtjeva ove Komore primorani smo dati komentar i pojašnjenje članovima Stomatološke komore FBiH. Počevši od zaglavlja dopisa nailazimo na netačne informacije i obmanu onih kojima je ovakav dopis upućen. Naime, Dentalna asocijacija Kantona Sarajevo kao takva ne postoji (Dental Association of Canton Sarajevo). A ako su kreatori ovog ingenioznog logo-a pri tome mislili na Stomatološku komoru Kantona Sarajevo, ispravan prijevod i tačan naziv na engleskom jeziku bi bio: Dental Chamber of Canton Sarajevo. Ovu prevoditeljsku uslugu im pružamo besplatno.

Ažurirano
Više...
 
OBAVEZNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

Zbog brojnih uputa članova Komore vezano za obaveznu (preventivnu) dezinfekciju,  dezinsekciju i deratizaciju (DDD) Stomatološka Komora FBiH daje slijedeće   pojašnjenje:  Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti obavezno je vršenje (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objektima zdravstvenih ustanova i nosiocima privatnih praksi. Prema istom Zakonu obaveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju obavljaju zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizi?ka lica - obrtnici, ako udovoljavaju propisanim uvjetima.  

Više...
 
IZVJEŠTAJ O DOSADAŠNJIM DONACIJAMA STOMATOLOZIMA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Na poziv članovima Stomatološke komore Federacije BiH, za pomoć kolegama čije su ordinacije uništene u poplavi, odazvalo se nekoliko kolega iz privatne prakse uz čiju je donaciju  Stomatološka komora Federacije BiH, dodala isti iznos. Kolegama u Maglaju članovima Stomatološke komore FBiH, čije su ordinacije pogođene poplavom uplaćeno je po 650,00 KM, na račune ordinacija:

1.    Dr. Jasminke Smajlović
2.    Dr. Sanje-Ilhane Obralić
3.    Dr. Nadire Mulahasanović
4.    Dr. Belme Smječanin

Više...
 
Obavijest

Povodom brojnih upita od članova Komore i nerazumijevanja vezano za nadležnost izdavanja licenci, još jednom objavljujemo relevante članove Pravilnika  kojim federalno ministarstvo zdravstva reguliše postupak izdavanja, kao i sadržaj i izgled licence.

Na osnovu člana 148. stava 3., a u vezi sa članom 236. stav 1. alineja 25. Zakona o  zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), Federalni Ministar zdravstva, donosi 

Pravilnik 

o postupku izdavanja licence, kao i sadržaju i izgledu licence (2) Postupci iz stava 1. ovog   člana se provode u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) (u daljem tekstu: Zakon), posebnim zakonima o profesionalnoj   samoregulaciji zdravstvenih radnika, ovim pravilnikom, statutom komore, kao i propisom   federalne komore kojim se utvrđuje zajednički sadržaj stručnog usavršavanja, rokovi i postupak provjere stručnosti koje je zdravstveni radnik ostvario u okviru stručnog   usavršavanja donijetog u smislu člana 221. stav 6. alineja 1. Zakona (u daljem tekstu: kriteriji stručnog usavršavanja)

Ažurirano
Više...
 
CED IZVJEŠTAJ ZA 27. MAJ 2014

Europski stomatolozi usvajaju politiku o stručnom usavršavanju, antimikrobnim lijekovima i online evaluacijama stomatologa i biraju temu za Europski dan oralnog zdravlja 2014.

 

 Predstavnici CED zemalja članica i organizacija posmatrača sastali su se u Atini, Grčka 23. i   24. maja 2014. za sastanak redovne šestomjesečne Generalne skupštine, pod predsjedanjem   predsjednika CED-a dr. Wolfgang-a Doneus. Sastanak je održan u Grčkoj dentalnoj asocijaciji, u   kontekstu grčkog predsjedavanja Unijom. Susret je započeo s pozdravnim obraćanjem od strane   grčkog Ministra zdravstva, g. Spyridon Adonis Georgiadis. Predstavnike CED-a je dočekala   predsjednica Grčke dentalne asocijacije, dr. Athanasios Katsikis.

Više...
 
Osmijeh doo - Odluka za pomoć nastradalim stomatološkim ordinacijama

Download ovdje!

 
OTVOREN RAČUN ZA DONACIJE ZA STOMATOLOGE SA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Krizni štab stomatološke komore FBiH je u subotu 24.05.2014. godine posjetio je pet kolega stomatologa u Maglaju čiji su domovi i ordinacije pogođeni poplavama. Članovi kriznog štaba prim.dr. Edin Muhić, prim.dr. Mirsad Tokić i prim.dr. Šemso Hodžić su kolegama uručili pomoć u vrijednosti od preko 4.000 KM prikupljenu protekle sedmice od strane članova i partnera Komore. Kompanije Neodent, Denta De i Radix su ponudili i već obavljaju usluge tehničkog servisa besplatno. Međutim, uvidom u realnu situaciju na terenu i težinu nastale štete jasno je da će kolegama za sanaciju i ponovno pokretanje praksi biti potrebno značajno više   sredstava i pomoći. Iz tog razloga krizni štab je pokrenuo inicijativu za otvaranjem transakcijskog računa za direktne uplate novčanih donacija koje će se prebacivati na   poslovne račune stomatoloških ordinacija kojima je pomoć potrebna.  

Ažurirano
Više...
 
KONTINUIRANA EDUKACIJA iTOP (individualni trening oralne profilakse)
KONTINUIRANA EDUKACIJA ČLANOVA STOMATOLOŠKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE  KONTINUIRANA EDUKACIJA 
iTOP (individualni trening oralne profilakse)
 

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA: Sarajevo, 7. Juni 2014. godine, Hotel SARAJ  Nevjestina5. 
ORGANIZATOR: Stomatološka komora Federacije BiH u saradnji sa firmom Biassco d.o.o.
UČESNICI: doktori stomatologije

Ažurirano
Više...
 
Obaviještenje o plaćanju Krajinalijek a.d.

Download dokumenta ovdje!

 
KONTINUIRANA EDUKACIJA "ESTETIKA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI"

ČLANOVA STOMATOLOŠKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE KONTINUIRANA EDUKACIJA "ESTETIKA U SVAKODNEVNOJ PRAKSI"

MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA:
Sarajevo, 14 juni 2014. godine, Poslovni centar UNITIC, Fra Anđela Zvizdovića 1.

ORGANIZATOR:
Stomatološka komora Federacije BiH u saradnji sa GC EEO

PROGRAM:

8,30 – 9,30 Registacija učesnika
9,30 – 11,30 Prof.dr.sc. Ivana Miletić  ''Endodoncijom do uspješne estetike'' - predavanje
11,30 – 12,00 Pauza
12,00 – 13,00 dr.dent.med. Bachmann Marc Direktno postavljanje fasete-bliži pogled
13,00 – 14,00 Krešimir Varda, dentalni tehničar „Kako postići visoko –estetske rekonstrukcije kroz blisku suradnju ordinacije i laboratorija
14,00 -14,45 dr. Stom. Džemal Muftić Endodotsko punjenje kanala molarnih zuba, metodom „Kananl na Kanal“
14,45 Kraj

PRIJAVA na telefon Komore 033 20 30 75 je obavezna i traje do popune mjesta, a najkasnije do  10.06.2014.  KOTIZACIJA u iznosu od 60,00KM , za članove Stomatolške komore Federacije BiH, uplaćuje se   na račun Stomatološke komore FBiH, broj. 161 00000 180 500 62, i to najkasnije do 10.06.2014.,   uplatnice dostaviti pri registraciji.  Naplata kotizacije na licu mjesta NEĆE BITI ORGANIZOVANA. 

Stomatološka komora FBiH BODUJE Edukaciju sa 12 BODOVA  OBAVEZNO ponijeti članske kartice , bez kojih se neće moći izvršiti regitracija učesnika.

 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM