Radni kurs „Endodontska preparacija i instrumenti“

Radni kurs „Endodontska preparacija i instrumenti“, vise informacija ovdje!

 
OBAVJEŠTENJE ZA ČLANOVE O KORIŠTENJU KNJIGA IZ BIBLIOTEKE KOMORE

 
Poštovani članovi, 
 
Želimo Vas obavjestiti da, ukoliko ste zainteresirani, imate mogućnost služiti se stručnom literaturom iz arhive Stomatološke komore FBiH za potrebe izrade istaživačkih i akademskih radova. Jedno od najnovijih izdanja u našoj biblioteci jeste knjiga prof.dr. Konstantina Pashkova   koji je obradio temu: "Stomatološka nauka i stomatologija u Rusiji (9.-20. stoljeće). Faze   i smjerovi razvoja" a koja je objavljena u saradnji sa Paul Stradins muzejom medicinske historije i Institutom medicinske Historije Riga Stradins Univerziteta.
 
‘‘Competence in Esthetic‘‘ kongres

Tradicionalni ‘‘Competence in Esthetic‘‘ kongres ove godine se održava u Beogradu 15.11.2014. u Belexpo Centru (Španskih boraca 74). Program kongresa možete pogledati u prilogu.

Ažurirano
 
Izvještaj sa K4 Kongresa Novih tehnologija u stomatologiji održanog u Skoplju, Makedonija 10.-12.10.2014. godine

Prema protokolu, prvog dana kongresa, 10.10.2014. godine predsjednici K4 komora su bili na prijemu kod predsjednika Republike Makedonije gosp. Ivanova. Predsjednik SK FBiH prim.dr. Edin Muhić je imao čast da na prijemu pozdravi predsjednika Republike Makedonije i čestita mu na ponovnom izboru. Tema sastanka je bila problematika u struci stomatologije sa naglaskom na probleme u Republici Makedoniji.

Ažurirano
Više...
 
Odgovor Federalnog ministarstva zdravstva na akt o nadležnosti komora

Odgovor Federalnog ministarstva zdravstva na akt o nadležnosti komora - ovdje download!

 
KONTINUIRANA EDUKACIJA ČLANOVA SK FBiH, Sarajevo 18.10.2014.


MJESTO  I VRIJEME ODRŽAVANJA: Sarajevo, 18. oktobar 2014. godine,  Poslovni centar UNITIC, Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo
ORGANIZATOR:  Stomatološka komora Federacije BiH u saradnji  sa Osmijeh Zenica
UČESNICI: Doktori stomatologije 

Više...
 
iTop Intro, Individualni Trening Oralne Profilakse, Mostar, 08.11.2014. godine

Cijeli pregled ovdje!

Ažurirano
 
Redovna Kontinuirana Edukacija Stomatološke komore FBiH

 
Redovna Kontinuirana Edukacija Stomatološke komore FBiH će se održati 18.10.2014. godine u Poslovnom centru Unitic u Sarajevu. Više informacija o programu predavanja uskoro.
Ažurirano
 
Dental Congress - Skoplje 2014

THE 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW DENTISTRY TECHNOLOGIES  “ESTHETIC DENTISTRY - ART AND SCIENCE”

ARMY HOUSE (DOM NA ARM) SKOPJE 10th – 12th October 2014

Ažurirano
Više...
 
Reagovanje na akt Stomatološke komore KS broj:02-087/14 od 11.07.2014.

Poštovani, Ovih dana Stomatološka komora Federacije BiH zaprimila je prijave svojih članova: doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara   sa područja Kantona Sarajevo, da se Stomatološka komora KS obratila aktom  broj: 02-087/14 od 11.07.2014. godine JU Domovi zdravlja Sarajevo sa   zahtjevom da isti dostavi lične podatke o uposlenim stomatološkim radnicima:   dr. stomatologije po specijalnostima, zubnim tehničarima i stomatološkim   sestrama, pri tome zahtjevajući od Doma zdravlja Kantona Sarajevo, kao   njihovog poslodavca i osiguranje osobnog potpisa saglasnosti za pristupe u   članstvo u Stomatološkoj komori KS. 
Ažurirano
Više...
 
Odgovor na Vaš dopis broj S-03-02-2-50-12/14 od 23.07.2014.

Poštovani,   Postupajući po Vašem dopisu u kom nas obavještavate da je radna grupa Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u saradnji sa stručnjacima iz   pojedinih disciplina, uradila prijedlog Standarda i normativa zdravstvene zaštite, te   tražite da komora dostavi korekciju vezanu za stomatološku zaštitu, nakon uvida u iste obavještavamo Vas sljedeće:  Stomatološka komora Federacije BiH snažno pozdravlja kompleksne napore   Federalnog ministarstva zdravstva, aktualnog federalnog ministra zdravstva, prof. dr Rusmira Mesihovića, kao i navedenih federalnih zavoda da se revidiraju   nomenklatura zdravstvenih usluga, kao i standardi i normativi zdravstvene zaštite   u Federaciji BiH, a koji su od izuzetnog značaja u reformama sektora zdravstva, te   imaju za cilj dalje unapređenje u ovoj oblasti. 
Više...
 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM