Obavještenje svim privatnim ordinacijama

OBAVJEŠTENJE SVIM PRIVATNIM ORDINACIJAMA

Program o sprečavanju zaraznih bolesti će biti objavljen našoj stranici, a do objave isti ne morate imati tj. Inspekcija neće kažnjavati. Ukoliko vam inspekcija bude tražila program prije objave na našoj stranici, slobodno nas kontaktirajte.
 
Odgovor na akt
KANTON SARAJEVO
KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE     

PREDMET: Odgovor na akt  Veza, vaš akt broj: 14-10/1-05-2161/10 od 19.08.2010. godine 

Povodom vašeg akta upućenog ovom ministarstvu, a koji se odnosi na objašnjenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10)(u daljem tekstu: Zakon) u dijelu koji je bitan za postupanja nadležnih inspektora odgovaramo vam slijedeće:
Više...
 
Edukacija

Komora liječnika-doktora stomaologije Federacije BiH, u saadnji sa GC  ICX  i  Heraeus-om, organizuje Kontinuiranu edukaciju za svoje članove, pod  nazivom “PRAKTIČNA STOMATOLOGIJA SAVREMENOG DOBA”. Edukacija će se održati dana 18.09.2010.godine u Hotelu Radon Plaza u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića broj 185.

Više...
 
Naredba KS
VAŽNO!!! Svim Privatnim stomatolozima i Javnim ustanovama sa područja Kantona Sarajevo „Naredba za sprovođenje mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija“ Ova Naredba je dostupna na web stranici Ministarstva Kantona Sarajevo www.mz.ks.gov.ba
 
2010 FDI Annual World Dental Congress Salvador Bahia - Brasil
2010 FDI Annual World Dental Congress Salvador Bahia - Brasil
 
 
Vazno obavjestenje za Privatne ordinacije

Sve privatne ordinacije su u Rješenju o pocetku rada, koje su dobile od Kantonalnog ministarstva zdravstva obavještene da su dužne voditi evidencije iz oblasti zdravstva u skladu i na nacin propisan Zakonom o evidencijama iz oblasti zdravstva (Službeni list BiH br.. 19 od 01.06.1995 god) i iste dostaviti Zavodu za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.

Više...
 
Karijes - uzroci i posljedice
Svaka rupa u zubu predstavlja dodatno mjesto za zadržavanje hrane, stvaranje plaka i razmnožavanje velikog broja bakterija. Karijes je kronicna bolest koja vrlo sporo napreduje, a simptomi se teško otkrivaju. Ponekad prodje i godina dana od pocetka samog procesa do pojave prvih simptoma. U konacnici, karijes se manifestira truljenjem zubnih supstanci (cakline, dentina i korjena zuba). Od ideje da crvi uzrokuju truljenje zuba, koja se pojavila 200 godina prije Krista, pa sve do danas postoje brojne teorije o tome kako nastaje karijes.
Više...
 
Obavijest o pocetku primjene poreza na dohodak
Od 01.01.2009. godine pocela je primjena Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine FBiH”, broj 10/08) i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine FBiH”, broj 67/08) na identican nacin na cijeloj teritoriji Federacije BiH, cime se bitno mijenja dosadašnji sistem oporezivanja dobiti, odnosno dohotka od samostalnih djelatnosti.

Više...
 
Zdravlje zubi

Najbolji nacin sprecavanja pojave bolesti zuba, zubnog mesa ili usne šupljine je razvijanje pravilnih navika zubne njege. Vrlo je važno stvoriti rutinu pranja zubi nakon svakog jela i medjuobroka, te prije spavanja. Kod djece je potrebno od malih nogu razviti svijest o važnosti higijene usne šupljine. Prvih cetiri do pet godina djetetovog života pomažite mu u cišcenju zubi i zubnog mesa, dok dijete ne stekne sigurnost da to ucini samo.

Više...
 
IZVJEŠCE - Sastanak predstavnika regionalnih komora
Naziv skupa: Sastanak predstavnika regionalnih komora | Mjesto održavanja skupa: Struga, Makedonija | Vrijeme održavanja skupa: 19. i 20. lipanj 2009. Aktivnosti: Na sastanku su uz predstavnike regionalnih komora Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Slovenije nazocili i ambasador BiH i Hrvatske u Makedoniji, te predstavnici triju stomatoloških društava u Makedoniji.
Opširnije...
 
Prva Konferencija o eObrazovanju u kontinuiranoj medicinskoj edukaciji (KME) Banja Luka, 16.10.09.g.
Prva konferencija o uvodjenju eObrazovanja u kontinuiranu medicinsku edukaciju u BIH održana je 16. oktobra 2009. godine u okviru projekta “Unapredjenje uprave i medjuetnicke saradnje u BiH kroz eZdravstvo (eHIGICo BIH)”. Ovaj projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, a realizuje je ga Rikshospitalet HF iz Osla, kao projektni koordinator, i EXIT Centar Banja Luka, kao implementirajuca agencija, uz pomoc i podršku Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Federalnog ministarstva zdravstva FBIH.

Opširnije...
 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM