Saopštenje ZA ODRŽAVANJE SVJETSKOG DENTALNOG KONGRESA FDI U BANGKOKU


Ovim putem Vas obavještavamo da Stomatološka komora FBiH  intenzivno i svakodnevno prati organiziranje   ovogodišnjeg  FDI - Svjetskog dentalnog kongresa u Bangkoku – Tajlandu krajem mjeseca septembra. Radi   najnovijih terorističkih događaja i napada u Bangkoku, preporučamo da provjeravate informacije koje Ministarstvo   vanjskih poslova  Bosne i Hercegovine ažurno vodi na svojoj web stranici.  

Ažurirano
Više...
 
8. MEĐUNARODNI KONGRES NOVIH TEHNOLOGIJA U STOMATOLOGIJI


Umjetnost i tehnologija u stomatologiji. Organizator: Odbor za stomatologiju ZZS; Hrvatska komora dentalne medicine; Stomatološka komora FBiH; Stomatološka komora Makedonije  24. OKTOBAR 2015, 9.00 – 18.30  Odbor za stomatologiju ZZS  DOMUS MEDICA, Dunajska cesta 162, LJUBLJANA

 

Ažurirano
Više...
 
PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“  Sarajevo, 03.10.2015. 

 

Ažurirano
Više...
 
DA SE NE ZABORAVI


DA SE NE ZABORAVI - SREBRENICA 8.372  - 11.07.1995

 
OBAVJEŠTENJE DOKTORIMA STOMATOLOGIJE U PRIVATNOJ PRAKSI


Obavještavaju se doktori stomatologije iz privatne prakse da je u skladu sa članom 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj: 46/10) a u vezi sa članom 27., čl.28., čl. 29., čl.33., čl.34. i čl. 35. Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenta („Službene novine Federacije BiH“, broj 40/10), regulisano da podatci iz medicinske dokumentacije spadaju u lične podatke pacijenta i predstavljaju službenu tajnu. 

Više...
 
Nova rubrika na našoj web stranici - Oglasi

Ovdje će naši članovi moći da objave oglase iz struke, tako što će e mail poslati na . Oglase možete objaviti ako tražite posao ili imate neku staru stomatološku opremu koju želite prodati ili pokloniti. Oglasima možete pristupiti preko linka KOMORA, kada se rubrika izlista, odabrerete zadnji link OGLASI.
Ažurirano
 
Workshop za Doktore stomatologije u Sarajevu

Zbog interesa klijenata biti će organiziran jedan Workshop (radni kurs) u Sarajevu 20.06.2015, mjesto održavanja biti će nadknadno objavljen.

Više...
 
Obavjest za studente svih Stomatoloških fakulteta u BiH i Srednjih zubotehničkih škola

Na osnovu izuzetno aktuelnih predavanja i demonstracija izrade a posebno Identica Blue EXOCAD & CAD/CAM systemom omogućeno  je studentima i  srednjoškolcima prisustvovanje na  kontinuiranoj edukaciji Stomatološke komore FBiH u Hotelu Terme Ilidža.Dolazak obavezno najaviti na telefon broj 033 20 30 75.
Više...
 
STRUČNA EDUKACIJA Doktora stomatologije

Mjesto održavanja: Mostar,19 i 20.06.2015.god(dvije grupe) Hotel Bristol /Mostar

Ažurirano
Više...
 
STRUČNA EDUKACIJA Doktora stomatologije, stomatoloških sestara-tehničara i zubnih tehničara

STRUČNA EDUKACIJA Doktora stomatologije, stomatoloških sestara-tehničara i zubnih tehničara. Mjesto održavanja: Hotel Terme Ilidža Sarajevo. Termin: 13.06.2015. godine
Ažurirano
Više...
 
OBAVIJEST o održavanju 19. Stručnog sastanka Sekcije za oralnu hirurgiju

19. Stručni sastanak Sekcije za oralnu hirurgiju će se održati u subotu 30.05.2015. godine u Hotelu Bosna sa početkom u 10:00 sati.  Stmatološka komora Federacije BiH je bodovala ovaj skup sa 3 boda.
Ažurirano
 


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM