PODRŠKA SINDIKATU DOKTORA STOMATOLOGIJE I DOKTORA MEDICINE


PODRŠKA SINDIKATU DOKTORA STOMATOLOGIJE I DOKTORA MEDICINE Cijeli dokument pogledajte ovdje

Ažurirano
Više...
 
Promocija knjige - prof. dr Zorana Stajčića

U subotu, 18. novembra, u Banjaluci, održaće se promocija nove knjige profesora maksilofacijalne hirurgije i oralne implantologije, prof. dr Zorana Stajčića - specijaliste maksilofacijalne i oralne hirurgije. Tom prilikom prof. Stajčić će održati predavanje sa temom „Prevencija i zbrinjavanje komplikacija u stomatološkoj praksi – od katastofe do inspiracije“. Promocija knjige sa predavanjem, u saradnji sa Komorom doktora stomatologije RS, održaće se u konferencijskoj sali hotela Jelena sa početkom u 17 časova. Ulaz slobodan.
Ažurirano
 
Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a


Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a (Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators) čije sjedište je u Bruxellesu.

Ažurirano
Više...
 
Obavještenje o dostavi prijedloga za dodjelu počasnog zvanja Primarijus

U skladu sa članom 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) te Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12) Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori stomatologije specijalisti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

Više...
 
MAKSIMALNE CIJENE POVEČANE ZA 20%

Odluku o povecanju Maksimalno dozvoljenih cijena stomatoloskih usluga u privatnoj praksi. Ovom odlukom povecavaju se Maksimalno dozvoljenje cijene stomatoloskih usluga u privatnoj praksi za 20%. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Više...
 
KONTINUIRANA EDUKACIJA


COMPETENCE IN ESTHETIS 04.03.2017 HOTEL HILLS SARAJEVO

Ažurirano
Više...
 
Predsjednik CED a Dr Marco Landi uputio je pismo Predsjeniku Federalnne stomatološke komore


Predsjednik CED a Dr Marco Landi uputio je pismo Predsjeniku Federalnne stomatološke komore Prim. dr. Edin Muhić.

Ažurirano
Više...
 
Validnosti licenci izdatih od strane Federalne stomatološke komore
 
Poštovani članovi, Na osnovu dilema o validnosti licenci izdatih od strane Federalne stomatološke komore u prilogu dostavljamo izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na inicjativu za davanje tumačenja odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnjela Stomatološka komora Kantona Sarajevo a koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na 140. sjednici, odžanoj 20. studenog 2014. godine.
 
Ažurirano
 
PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“


PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I   TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“

Ažurirano
Više...
 
OBAVIJEST o sastancima predsjednika Stomatološke komore Federacije BiH

Petak 28.08.2015.  sastanak u prostorijama ANU BiH sa predsjednikom ANUBiH Akademikom Milošem Trifkovićem i podredsjednicom   akademkinjom Lidijom Licender-Cvijetić.   Tema sastanka: usaglašavanje tema i organizacije Međunarodnog Simpozijuma „Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica“. 

Ponedeljak, 31.08.2015. Sastanak u Minisarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, sa Ministricom Emirom Tanović Mikulec. Tema sastanka: uvezivanje privatne prakse u sistem Zdravstvenog osiguranja.

 
Saopštenje ZA ODRŽAVANJE SVJETSKOG DENTALNOG KONGRESA FDI U BANGKOKU


Ovim putem Vas obavještavamo da Stomatološka komora FBiH  intenzivno i svakodnevno prati organiziranje   ovogodišnjeg  FDI - Svjetskog dentalnog kongresa u Bangkoku – Tajlandu krajem mjeseca septembra. Radi   najnovijih terorističkih događaja i napada u Bangkoku, preporučamo da provjeravate informacije koje Ministarstvo   vanjskih poslova  Bosne i Hercegovine ažurno vodi na svojoj web stranici.  

Ažurirano
Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM