KONTINUIRANA EDUKACIJA


COMPETENCE IN ESTHETIS 03.03.2018 HOTEL HILLS SARAJEVO

Ažurirano
Više...
 
PRAVILNIK

PRAVILNIK o kriterijima i postupku izdavanja saglasnosti za obavljanje metoda i postupaka alternativne medicine u zdravstvenoj ustanovi odnosno privatnoj praksi koja je registrirana za obavljanje stomatološke djelatnosti
Ovdje možete preuzeti: Pravilnik

 
Obavještenje o dostavi prijedloga za dodjelu počasnog zvanja Primarijus


U skladu sa članom 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) te Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12) Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori stomatologije specijalisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

Ažurirano
Više...
 
VAŽNA OBAVIJEST

Obaviještavaju se privatni stomatolozi u FBIH, da ne zaborave, Pravilnik o načinu oglašavanja i načinu isticanja naziva privatne prakse donesen 11.10.2013. godine odlukom Skupštine Stomatološke komore Federacije Bosne i Hercegovine Molimo kolege da se drže kodeksa ponašanja i da čuvaju dignitet struke. U protivnom ćemo biti primorani poduzeti sankcije protiv prevršilaca, u roku od 7 dana.
Ažurirano
Više...
 
Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a


Predsjednik Stomatološke komore FBiH prim. dr. Edin Muhić imenovan je na čelo FEDCAR-a (Federation of European Dental Competent Authorities and Regulators) čije sjedište je u Bruxellesu.

Ažurirano
Više...
 
Obavještenje o dostavi prijedloga za dodjelu počasnog zvanja Primarijus

U skladu sa članom 161 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10) te Pravilnikom o uvjetima, kao i kriterijima i postupku za dodjelu naziva primarijus („Služben novine Federacije BiH“, broj 21/12) Za dodjelu naziva primarijus mogu konkurisati doktori stomatologije specijalisti koji ispunjavaju sljedeće uslove: 

Više...
 
MAKSIMALNE CIJENE POVEČANE ZA 20%

Odluku o povecanju Maksimalno dozvoljenih cijena stomatoloskih usluga u privatnoj praksi. Ovom odlukom povecavaju se Maksimalno dozvoljenje cijene stomatoloskih usluga u privatnoj praksi za 20%. Ova odluka stupa na snagu danom donosenja.

Više...
 
Predsjednik CED a Dr Marco Landi uputio je pismo Predsjeniku Federalnne stomatološke komore


Predsjednik CED a Dr Marco Landi uputio je pismo Predsjeniku Federalnne stomatološke komore Prim. dr. Edin Muhić.

Ažurirano
Više...
 
Validnosti licenci izdatih od strane Federalne stomatološke komore
 
Poštovani članovi, Na osnovu dilema o validnosti licenci izdatih od strane Federalne stomatološke komore u prilogu dostavljamo izjašnjenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na inicjativu za davanje tumačenja odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o stomatološkoj djelatnosti Federacije Bosne i Hercegovine koju je podnjela Stomatološka komora Kantona Sarajevo a koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila na 140. sjednici, odžanoj 20. studenog 2014. godine.
 
Ažurirano
 
PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“


PROGRAM MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA „INTERDISCIPLINIRANOST U DIJAGNOZI I   TERAPIJI PREMALIGNIH I MALIGNIH LEZIJA ORALNIH SLUZNICA“

Ažurirano
Više...
 
OBAVIJEST o sastancima predsjednika Stomatološke komore Federacije BiH

Petak 28.08.2015.  sastanak u prostorijama ANU BiH sa predsjednikom ANUBiH Akademikom Milošem Trifkovićem i podredsjednicom   akademkinjom Lidijom Licender-Cvijetić.   Tema sastanka: usaglašavanje tema i organizacije Međunarodnog Simpozijuma „Interdisciplinarnost u dijagnozi i terapiji premalignih i malignih lezija oralnih sluznica“. 

Ponedeljak, 31.08.2015. Sastanak u Minisarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, sa Ministricom Emirom Tanović Mikulec. Tema sastanka: uvezivanje privatne prakse u sistem Zdravstvenog osiguranja.

 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


Anketa

Da li ste za Fond solidarnosti (nabavka opreme)?

NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM