Redovna Kontinuirana Edukacija Stomatološke komore FBiH

 
Redovna Kontinuirana Edukacija Stomatološke komore FBiH će se održati 18.10.2014. godine u Poslovnom centru Unitic u Sarajevu. Više informacija o programu predavanja uskoro.
Ažurirano Srijeda, 17 Rujan 2014 09:29
 
Dental Congress - Skoplje 2014

THE 7th INTERNATIONAL CONGRESS ON NEW DENTISTRY TECHNOLOGIES  “ESTHETIC DENTISTRY - ART AND SCIENCE”

ARMY HOUSE (DOM NA ARM) SKOPJE 10th – 12th October 2014

Ažurirano Ponedjeljak, 15 Rujan 2014 08:04
Više...
 
Reagovanje na akt Stomatološke komore KS broj:02-087/14 od 11.07.2014.

Poštovani, Ovih dana Stomatološka komora Federacije BiH zaprimila je prijave svojih članova: doktora stomatologije, zubnih tehničara i stomatoloških sestara   sa područja Kantona Sarajevo, da se Stomatološka komora KS obratila aktom  broj: 02-087/14 od 11.07.2014. godine JU Domovi zdravlja Sarajevo sa   zahtjevom da isti dostavi lične podatke o uposlenim stomatološkim radnicima:   dr. stomatologije po specijalnostima, zubnim tehničarima i stomatološkim   sestrama, pri tome zahtjevajući od Doma zdravlja Kantona Sarajevo, kao   njihovog poslodavca i osiguranje osobnog potpisa saglasnosti za pristupe u   članstvo u Stomatološkoj komori KS. 
Ažurirano Subota, 02 Kolovoz 2014 07:32
Više...
 
Odgovor na Vaš dopis broj S-03-02-2-50-12/14 od 23.07.2014.

Poštovani,   Postupajući po Vašem dopisu u kom nas obavještavate da je radna grupa Federalnog ministarstva zdravstva, Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH i Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u saradnji sa stručnjacima iz   pojedinih disciplina, uradila prijedlog Standarda i normativa zdravstvene zaštite, te   tražite da komora dostavi korekciju vezanu za stomatološku zaštitu, nakon uvida u iste obavještavamo Vas sljedeće:  Stomatološka komora Federacije BiH snažno pozdravlja kompleksne napore   Federalnog ministarstva zdravstva, aktualnog federalnog ministra zdravstva, prof. dr Rusmira Mesihovića, kao i navedenih federalnih zavoda da se revidiraju   nomenklatura zdravstvenih usluga, kao i standardi i normativi zdravstvene zaštite   u Federaciji BiH, a koji su od izuzetnog značaja u reformama sektora zdravstva, te   imaju za cilj dalje unapređenje u ovoj oblasti. 
Više...
 
CED IZVJEŠTAJ 25.07.2014

Vijeće Europskih stomatologa (CED) 12. septembra 2014. godine slavi Europski Dan oralnog  zdravlja.  Ove godine će se Dan oralnog zdravlja fokusirati na temu; "Oralno zdravlje i dijabetes". Diabetes mellitus je sindrom abnormalnog metabolizma ugljikohidrata, masti i proteina što rezultira akutnim i hroničnim komplikacijama zbog potpunog ili djelomičnog nedostatka inzulina. To je  oboljenje sa pratećim oralnim komplikacijama koje mogu biti u obliku gingivitisa, parodontoze,  karijesa, disfunkcije pljuvačnih žlijezda, bolesti oralne sluznice, oralne infekcije i oro­facijalni  senzorni poremećaji. 
Više...
 
Dopis Stomatološke komore FBiH

Poštovani članovi Komore,  Obraćamo Vam se povodom dopisa koji je Stomatološka komora Kantona Sarajevo uputila domovima zdravlja Kantona Sarajevo a isti možete pogledati u prilogu. Obzirom na nelogičnost, nesuvislost i nadasve nezakonitost predmetnog zahtjeva ove Komore primorani smo dati komentar i pojašnjenje članovima Stomatološke komore FBiH. Počevši od zaglavlja dopisa nailazimo na netačne informacije i obmanu onih kojima je ovakav dopis upućen. Naime, Dentalna asocijacija Kantona Sarajevo kao takva ne postoji (Dental Association of Canton Sarajevo). A ako su kreatori ovog ingenioznog logo-a pri tome mislili na Stomatološku komoru Kantona Sarajevo, ispravan prijevod i tačan naziv na engleskom jeziku bi bio: Dental Chamber of Canton Sarajevo. Ovu prevoditeljsku uslugu im pružamo besplatno.

Ažurirano Petak, 01 Kolovoz 2014 07:26
Više...
 
OBAVEZNA DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA, DERATIZACIJA

Zbog brojnih uputa članova Komore vezano za obaveznu (preventivnu) dezinfekciju,  dezinsekciju i deratizaciju (DDD) Stomatološka Komora FBiH daje slijedeće   pojašnjenje:  Prema Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti obavezno je vršenje (preventivne) dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objektima zdravstvenih ustanova i nosiocima privatnih praksi. Prema istom Zakonu obaveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju obavljaju zdravstvene ustanove, privredna društva odnosno fizi?ka lica - obrtnici, ako udovoljavaju propisanim uvjetima.  

Više...
 
IZVJEŠTAJ O DOSADAŠNJIM DONACIJAMA STOMATOLOZIMA SA POPLAVLJENIH PODRUČJA

Na poziv članovima Stomatološke komore Federacije BiH, za pomoć kolegama čije su ordinacije uništene u poplavi, odazvalo se nekoliko kolega iz privatne prakse uz čiju je donaciju  Stomatološka komora Federacije BiH, dodala isti iznos. Kolegama u Maglaju članovima Stomatološke komore FBiH, čije su ordinacije pogođene poplavom uplaćeno je po 650,00 KM, na račune ordinacija:

1.    Dr. Jasminke Smajlović
2.    Dr. Sanje-Ilhane Obralić
3.    Dr. Nadire Mulahasanović
4.    Dr. Belme Smječanin

Više...
 
 • «
 •  Početak 
 •  « 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  » 
 •  Kraj 
 • »


NOVOSTI ZA ČLANOVE

Partnerske komore

Video Blog KLDS

VAŽNO: Govor Federalnog ministra zdravstva Prof. dr. Rusmir Mesihović 24.03.2012
 

Infekcije oralne sluzokože

Udžbenik "INFEKCIJE ORALNE SLUZOKOŽE" autora prof.dr.sci. Faruka Arifhodžića i doc.dr.sci. Sadete Hamzić, možete nabaviti u Komori, po cijeni od 40,00 KM